Garlic

Garlic- Chengdu

Garlic- Chungdu hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 1 oz.

Garlic- Killarney

Garlic-Killarney hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 0.8 oz.

Garlic, Gat684

Garlic, Gat684 hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 1.4 oz.

Garlic- Fuzzy Top

Garlic Fuzzy Top hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 1 oz.

Garlic, German Red

1 German Red hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 1.4 oz.

Garlic, Music

1 Garlic Music hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 0.8 oz.

Garlic, Sante Fe

Garlic Sante Fe hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 1.1 oz.

Garlic, Vietnamese Purple Stripe

Garlic, Vietnamese Purple Stripe hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 1.4 oz.

Garlic- Zemo

Garlic - Zemo hardneck garlic bulb
$18.00/lb. Avg. 0.8 oz.